سامانه سفارش گیری اینترنتی و پورتال مشتریان

کلیه حقوق این سیستم متعلق به شرکت پخش دارویی پوراپخش می باشد .
تولید و پشتیبانی سیستم توسط
ایکامیران